เรทราคา
เรทราคา
รูปแบบห้องพัก ราคา บาท/ ห้อง / คืน  (เดี่ยว/คู่)
 >> ห้องสุพีเรีย 3,000.-
 >> ห้องดีลักซ์ 3,500.-
 >> ห้องดีลักซ์ (ไม่สูบบุหรี่) 4,500.-
 >> ห้องสวีท 7,500.-
 >> เตียงเสริม (ห้อง/คืน) 950.-
 
  • อัตราห้องพักข้างต้น ได้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว 
  • ท่านลูกค้าสามารถพักได้ไม่เกิน 2 ท่าน/ห้อง/คืน,   เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีแต่มีความสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตรพักฟรี โดยเด็กจะต้องใช้ห้องพักและเตียงพักร่วมกับผู้ใหญ่เท่านั้น
  • กรณีที่มีผู้พักภายในห้องเกิน 2 ท่านตามกฏเกณฑ์สำหรับการเข้าพักในแต่ละห้อง, ท่านลูกค้าที่เข้าพักเกิน จะต้องชำระเพิ่ม 500.-บาท/ท่าน/คืน , รวมอาหารเช้าฟรี
ช่วงเวลาการเข้าพัก และ การคืนห้องพัก
  • เวลาเช็คอิน    :   14:00 น.
  • เวลาเช็คเอ้าท์ :   12:00 น. (เที่ยงวัน)
*ยินดีรับบัตรเครดิต ( วีซ่า, มาสเตอร์, เจซีบี, ยูเนี่ยนเพย์ เท่านั้น )